Zásady ochrany osobných údajov Aquadivo GmbH

Sme radi, že máte záujem o našu stránku. Ochrana vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Nižšie vás podrobne informujeme o nakladaní s vašimi údajmi.

1. Prístup k údajom a hostingu

Našu webovú stránku môžete navštíviť bez poskytnutia akýchkoľvek osobných údajov. Pri každom vyvolaní webovej stránky webový server automaticky uloží takzvaný protokolový súbor servera, ktorý obsahuje napríklad názov požadovaného súboru, vašu IP adresu, dátum a čas hovoru, množstvo prenesených dát a žiadajúceho poskytovateľa (prístupové údaje) a hovor zdokumentuje.

Tieto prístupové údaje sú vyhodnocované výlučne za účelom zabezpečenia bezproblémovej prevádzky stránky. V súlade s článkom 6 odsek 1 veta 1 písmeno f GDPR slúži na ochranu našich oprávnených záujmov na správnej prezentácii našej webovej stránky, ktoré sú v kontexte zvažovania záujmov nadradené. Všetky prístupové údaje budú vymazané najneskôr do siedmich dní po ukončení vašej návštevy na stránke.

Hostingové služby tretích strán

V rámci spracovania v našom mene poskytuje služby hosťovania a zobrazovania webovej stránky poskytovateľ tretej strany. To slúži na ochranu našich nadradených oprávnených záujmov pri správnej prezentácii nášho obsahu v rámci vyváženia záujmov. Všetky údaje, ktoré sa zhromažďujú v rámci používania tejto webovej stránky alebo vo formulároch poskytnutých na našej webovej stránke, ako je popísané nižšie, sa spracúvajú na jej serveroch. Spracovanie na iných serveroch prebieha iba v rámci tu vysvetleného.
Tento poskytovateľ služieb sa nachádza v krajine Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru.

2. Zhromažďovanie a používanie údajov na spracovanie zmluvy a pri otváraní zákazníckeho účtu

Osobné údaje zhromažďujeme, ak nám ich dobrovoľne poskytnete v rámci vašej žiadosti, pri kontaktovaní nás (napr. cez kontaktný formulár alebo e-mail) alebo pri otvorení zákazníckeho účtu. Povinné polia sú takto označené, pretože v týchto prípadoch údaje potrebujeme na spracovanie zmluvy alebo na spracovanie vášho kontaktu alebo otvorenia zákazníckeho účtu a bez ich poskytnutia nemôžete dokončiť objednávku a/alebo si otvoriť účet alebo odoslať kontakt. Ktoré údaje sa zhromažďujú, je možné zistiť z príslušných vstupných formulárov.

Vami poskytnuté údaje používame v súlade s článkom 6 odsek 1 veta 1 písmeno b GDPR na spracovanie zmluvy a vašich dopytov. Po dokončení zmluvy alebo odstránení vášho zákazníckeho účtu budú vaše údaje obmedzené na ďalšie spracovanie a vymazané po uplynutí lehôt uchovávania podľa daňového a obchodného práva, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším používaním vašich údajov alebo si vyhradzujeme právo na používanie údajov nad rámec toho, čo je zákonom zakázané, je povolené a o ktorom vás budeme informovať v tomto vyhlásení. Vymazanie Vášho zákazníckeho účtu je možné kedykoľvek a je možné ho vykonať buď zaslaním správy na nižšie popísanú možnosť kontaktu alebo pomocou funkcie, ktorá je na tento účel poskytnutá v zákazníckom účte.

Ktoré dátumy stať sa zaznamenané?

V rámci procesu podávania žiadostí zhromažďujeme informácie potrebné pre obchodné transakcie. Preto sa zhromažďujú a spracúvajú nasledujúce údaje aplikácie:

  • Priezvisko
  • meno spoločnosti
  • pozíciu
  • UID číslo
  • krajina
  • Webstránka – doména
  • Poštové smerovacie číslo
  • Poloha
  • Ulica
  • číslo domu
  • telefónne číslo
  • Emailová adresa
  • obchodná licencia

Registráciou súhlasíte s tým, že budete kontaktovaní a informovaní písomne a/alebo telefonicky v rámci procesu podávania žiadostí. Upozorňujeme, že vaše údaje nebudú uložené anonymne, ale budú prístupné zamestnancom Aquadivo, ktorí sú relevantní pre proces podávania žiadostí. Tieto ustanovenia platia aj pre náš kontaktný formulár.

3. Súbory cookie a webová analýza

Aby bola návšteva našej webovej stránky atraktívna a umožnili sme používanie niektorých funkcií, zobrazovanie vhodných produktov alebo prieskum trhu, používame na rôznych stránkach takzvané cookies. Toto slúži na ochranu našich nadradených oprávnených záujmov pri optimalizovanej prezentácii našej ponuky v súlade s článkom 6 odsek 1 veta 1 písmeno f GDPR. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa automaticky ukladajú na vašom koncovom zariadení.

Niektoré súbory cookie, ktoré používame, sa vymažú po ukončení relácie prehliadača, t. j. po zatvorení prehliadača (takzvané súbory cookie relácie). Ostatné súbory cookie zostávajú na vašom koncovom zariadení a umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve (trvalé súbory cookie). Dobu uchovávania si môžete pozrieť v prehľade v nastaveniach cookies vášho webového prehliadača. Váš prehliadač si môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení cookies a individuálne sa rozhodnúť, či ich akceptujete alebo akceptovanie cookies pre určité prípady alebo všeobecne vylúčite. Každý prehliadač sa líši v spôsobe, akým spravuje nastavenia súborov cookie. Toto je popísané v ponuke pomocníka každého prehliadača, ktorá vysvetľuje, ako môžete zmeniť nastavenia súborov cookie.

Na správu súborov cookie a podobných technológií (sledovacie pixely, webové majáky atď.) a na poskytnutie súhlasu v tejto súvislosti používame nástroj na získanie súhlasu „Real Cookie Banner“. Podrobnosti o tom, ako funguje „Real Cookie Banner“ nájdete na https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/.
Právnym základom spracúvania osobných údajov v tejto súvislosti je článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR a článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávneným záujmom je správa cookies a podobných používaných technológií a príslušné súhlasy.

Poskytnutie osobných údajov nie je zmluvne vyžadované ani nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Osobné údaje nie ste povinný poskytnúť. Ak neposkytnete osobné údaje, nemôžeme spravovať vaše súhlasy.

Pre príslušné prehliadače ich nájdete pod nasledujúcimi odkazmi:
Internet Explorer™: https://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Chrome™: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=sk&hlrm=sk&answer=95647
Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-allow-and-reject
Opera™: https://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Ak cookies nebudú akceptované, funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená.

Použitie služby Google Analytics 4 na analýzu webu

Ak ste udelili súhlas, na tejto webovej stránke sa bude používať Google Analytics 4, služba webovej analýzy od spoločnosti Google LLC. Zodpovedným orgánom za používateľov v EÚ/EHP a Švajčiarsku je Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko („Google“).

Druh a účel spracovania
Google Analytics používa súbory cookie, ktoré umožňujú analyzovať vaše používanie našich webových stránok. Informácie zhromaždené súbormi cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú.

Používame funkciu User ID. User ID nám umožňuje priradiť jedinečné, trvalé ID jednej alebo viacerým reláciám (a aktivitám v rámci týchto relácií) a analyzovať správanie používateľov naprieč zariadeniami.

V Google Analytics 4 je predvolene povolená anonymizácia IP adries. Z dôvodu anonymizácie IP bude vaša IP adresa spoločnosťou Google skrátená v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch bude úplná IP adresa prenesená na server Google v USA a tam skrátená. Podľa spoločnosti Google nebude IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v rámci Google Analytics zlúčená s inými údajmi Google.
Počas návštevy webovej stránky sa vaše správanie používateľa zaznamenáva vo forme „udalostí“. Udalosti môžu byť:

  • Zobrazenia stránky
  • Prvá návšteva webovej stránky
  • Začiatok relácie
  • Navštívené webové stránky
  • Vaša „cesta kliknutia“, interakcia s webovou stránkou
  • Posúva (keď sa používateľ posunie na koniec stránky (90%))
  • Kliknutia na externé odkazy
  • interné vyhľadávacie dopyty
  • Interakcia s videami
  • Sťahovanie súborov
  • zobrazené/kliknuté na reklamy
  • Nastavenie jazyka

Zaznamenáva tiež:

  • Vaša približná poloha (región)
  • Dátum a čas návštevy
  • Vaša IP adresa (v skrátenej forme)
  • technické informácie o vašom prehliadači a zariadeniach, ktoré používate (napr. nastavenie jazyka, rozlíšenie obrazovky)
  • Váš poskytovateľ internetu
  • adresa URL sprostredkovateľa (cez ktorú webovú stránku/reklamné médium ste na túto webovú stránku prišli)

Účely spracovania
V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vytvorenie vašich pseudonymov  Vyhodnoťte používanie webovej stránky a zostavte správy o aktivitách na webovej lokalite. Prehľady poskytované službou Google Analytics sa používajú na analýzu výkonnosti našej webovej stránky a úspešnosti našich marketingových kampaní.

Príjemca
Príjemcovia údajov sú/môžu byť

  • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ako spracovateľ podľa čl. 28 GDPR)
  • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
  • Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Prevod do tretej krajiny
Európska komisia prijala svoje rozhodnutie o primeranosti pre USA 10. júla 2023. Google LLC je certifikovaný podľa rámca ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA. Keďže servery Google sú distribuované po celom svete a nie je možné úplne vylúčiť prenos do tretích krajín (napríklad do Singapuru), máme to aj s poskytovateľom štandardné zmluvné doložky EÚ dokončené.

Doba skladovania
Údaje, ktoré odosielame a prepájame so súbormi cookie, sa po 2 mesiacoch automaticky vymažú. Maximálna životnosť súborov cookie Google Analytics sú 2 roky. K vymazaniu údajov, ktorých doba uchovávania bola dosiahnutá, dochádza automaticky raz za mesiac.

právny základ
Právnym základom pre toto spracovanie údajov je váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 veta 1 písmeno GDPR a § 25 ods. 1 veta 1 TTDSG.

odvolanie
Svoj súhlas môžete kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odvolať kliknutím sem Nastavenia súborov cookie Zavolajte a zmeňte svoj výber tam. Zákonnosť spracovania vykonávaného na základe súhlasu až do jeho odvolania zostáva nedotknutá.

Ukladaniu cookies môžete od začiatku zabrániť aj zodpovedajúcim nastavením softvéru vášho prehliadača. Ak však svoj prehliadač nakonfigurujete tak, aby odmietal všetky súbory cookie, funkčnosť tejto a iných webových stránok môže byť obmedzená. Môžete tiež zabrániť spoločnosti Google zhromažďovať údaje generované súborom cookie a súvisiace s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a spracovávať tieto údaje spoločnosťou Google

a. Neudeľujte súhlas s nastavením súboru cookie resp
b. doplnok prehliadača na deaktiváciu služby Google Analytics TU stiahnuť a nainštalovať.

Ďalšie informácie o podmienkach používania služby Google Analytics a ochrane údajov v spoločnosti Google nájdete na adrese https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ a pod https://policies.google.com/?hl=de.

Správca značiek Google

Používame službu s názvom Google Tag Manager od spoločnosti Google. „Google“ je skupina spoločností a pozostáva zo spoločností Google Ireland Ltd. (poskytovateľ služieb), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, ako aj Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a ďalšie pridružené spoločnosti Google LLC.

Prevod do tretej krajiny
Európska komisia prijala svoje rozhodnutie o primeranosti pre USA 10. júla 2023. Google LLC je certifikovaný podľa rámca ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA. Keďže servery Google sú distribuované po celom svete a nie je možné úplne vylúčiť prenos do tretích krajín (napríklad do Singapuru), máme to aj s poskytovateľom štandardné zmluvné doložky EÚ dokončené.

Google Tag Manager je pomocná služba a spracúva osobné údaje len na technicky nevyhnutné účely. Správca značiek Google zabezpečuje načítanie ďalších komponentov, ktoré zase môžu zhromažďovať údaje. Správca značiek Google nemá prístup k týmto údajom. 

Viac informácií o Správcovi značiek Google nájdete v Zásady ochrany osobných údajov Google. 

Upozorňujeme, že v dôsledku amerických zákonov, ako je Cloud Act, americké úrady, ako napríklad tajné služby, môžu mať prístup k osobným údajom, ktoré sú pri integrácii tejto služby nevyhnutne založené na internetovom protokole (TCP) je možné vymeniť so spoločnosťou Google.

Čo je reCAPTCHA?

Naším prvoradým cieľom je zabezpečiť a chrániť našu webovú stránku pre vás a pre nás tým najlepším možným spôsobom. Aby sme to zabezpečili, používame Google reCAPTCHA od Google Inc. Spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írsko) je zodpovedná za všetky služby Google v Európe. Pomocou reCAPTCHA dokážeme určiť, či ste naozaj skutočná ľudská bytosť a nie robot alebo iný spamový softvér.

Spam chápeme ako akékoľvek nechcené informácie, ktoré sú nám zasielané elektronicky, nevyžiadane. Pri klasických CAPTCHAS ste na ich kontrolu museli väčšinou vyriešiť textové alebo obrázkové hádanky. S reCAPTCHA od Google vás väčšinou nemusíme otravovať takýmito hádankami. Vo väčšine prípadov postačí, ak políčko jednoducho zaškrtnete a potvrdíte, že nie ste robot. S novou verziou Invisible reCAPTCHA nemusíte ani zaškrtávať políčko. Ako to presne funguje a predovšetkým aké údaje sa na to používajú, sa dozviete v rámci tohto vyhlásenia o ochrane údajov.

reCAPTCHA je bezplatná služba captcha poskytovaná spoločnosťou Google, ktorá chráni webové stránky pred spamovým softvérom a zneužitím zo strany iných než ľudských návštevníkov. Najčastejšie sa táto služba využíva pri vypĺňaní formulárov na internete. Služba captcha je typ automatického Turingovho testu, ktorý má zabezpečiť, aby akciu na internete vykonával človek a nie robot. V klasickom Turingovom teste (pomenovanom podľa počítačového vedca Alana Turinga) človek určuje rozdiel medzi botom a človekom. V prípade captchas sa o to stará aj počítač alebo softvérový program. Klasické captcha pracujú s malými úlohami, ktoré sú ľahko riešiteľné pre ľudí, no pre stroje predstavujú značné ťažkosti.

S reCAPTCHA už nemusíte aktívne riešiť hádanky. Tento nástroj využíva moderné rizikové techniky na rozlíšenie ľudí od robotov. Tu stačí zaškrtnúť textové pole „Nie som robot“ alebo s Invisible reCAPTCHA aj to už nie je potrebné. S reCAPTCHA je prvok JavaScriptu integrovaný do zdrojového textu a potom nástroj beží na pozadí a analyzuje vaše správanie používateľa. Softvér vypočítava takzvané Captcha skóre z týchto akcií používateľa. Google používa toto skóre na výpočet pravdepodobnosti, že ste človek pred zadaním Captcha. ReCAPTCHA alebo Captchas vo všeobecnosti sa používajú vždy, keď by roboti mohli manipulovať alebo zneužiť určité akcie (ako sú registrácie, prieskumy atď.).

Prečo na našej webovej stránke používame reCAPTCHA?

Na našej stránke chceme privítať len ľudí z mäsa a kostí. Roboty alebo spamový softvér všetkého druhu môžu bezpečne zostať doma. Preto robíme všetko pre to, aby sme sa ochránili a ponúkli vám čo najlepší používateľský zážitok. Z tohto dôvodu používame Google reCAPTCHA od spoločnosti Google. Takže si môžeme byť celkom istí, že zostaneme webovou stránkou „bez botov“. Pomocou reCAPTCHA sa údaje prenášajú do spoločnosti Google, aby sa zistilo, či ste skutočne ľudská bytosť. reCAPTCHA teda slúži na zaistenie bezpečnosti našej webovej stránky a následne aj vašej bezpečnosti. Napríklad bez reCAPTCHA sa môže stať, že bot pri registrácii zaregistruje čo najviac e-mailových adries, aby následne „spamoval“ fóra alebo blogy s neželaným reklamným obsahom. Pomocou reCAPTCHA sa môžeme takýmto útokom botov vyhnúť.

Aké údaje ukladá reCAPTCHA?

reCAPTCHA zhromažďuje osobné údaje od používateľov, aby zistil, či akcie na našej webovej stránke skutočne pochádzajú od ľudí. IP adresa a ďalšie údaje, ktoré Google potrebuje pre službu reCAPTCHA, môžu byť preto odoslané spoločnosti Google. IP adresy sa takmer vždy skracujú v rámci členských štátov EÚ alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore predtým, ako dáta skončia na serveri v USA. IP adresa sa nespája s inými údajmi od spoločnosti Google, pokiaľ nie ste prihlásení pomocou svojho účtu Google počas používania reCAPTCHA. Po prvé, algoritmus reCAPTCHA skontroluje, či už sú vo vašom prehliadači umiestnené súbory cookie Google z iných služieb Google (YouTube, Gmail atď.). Potom reCAPTCHA nastaví ďalší súbor cookie vo vašom prehliadači a zachytí snímku okna vášho prehliadača.

Nasledujúci zoznam zhromaždených údajov prehliadača a používateľov si nenárokuje, že je úplný. Ide skôr o príklady údajov, ktoré podľa našich vedomostí spracúva Google.

  • URL sprostredkovateľa (adresa stránky, z ktorej návštevník prišiel)
  • IP adresa (napr. 256.123.123.1)
  • Informácie o operačnom systéme (softvér, ktorý umožňuje fungovanie vášho počítača. Známe operačné systémy sú Windows, Mac OS X alebo Linux)
  • Cookies (malé textové súbory, ktoré ukladajú údaje vo vašom prehliadači)
  • Správanie myši a klávesnice (uloží sa každá činnosť, ktorú vykonáte pomocou myši alebo klávesnice)
  • Nastavenia dátumu a jazyka (ktorý jazyk alebo ktorý dátum máte prednastavený v počítači sa ukladá)
  • Všetky objekty JavaScript (JavaScript je programovací jazyk, ktorý umožňuje webovým stránkam prispôsobiť sa používateľovi. Objekty JavaScript môžu zhromažďovať všetky druhy údajov pod jedným názvom)
  • Rozlíšenie obrazovky (ukazuje, z koľkých pixelov pozostáva zobrazenie obrázka)

Je nesporné, že Google používa a analyzuje tieto údaje ešte predtým, ako kliknete na zaškrtnutie „Nie som robot“. Pri verzii Invisible reCAPTCHA nemusíte ani zaškrtávať a celý proces rozpoznávania beží na pozadí. Google vám podrobne nepovie, koľko a aké údaje Google ukladá.

 

Cookies z reCAPTCHA

ReCAPTCHA používa nasledujúce súbory cookie: Nižšie uvádzame demo verziu reCAPTCHA od spoločnosti Google https://www.google.com/recaptcha/api2/demo. Všetky tieto súbory cookie vyžadujú na účely sledovania jedinečný identifikátor. Tu je zoznam súborov cookie nastavených službou Google reCAPTCHA v demo verzii:

Priezvisko: IDE
Hodnota: WqTUmlnmv_qXyi_DGNPLESKnRNrpgXoy1K-pAZtAkMbHI-231679564963-8
Účel použitia: Tento súbor cookie je nastavený spoločnosťou DoubleClick (tiež patrí spoločnosti Google) za účelom registrácie a hlásenia akcií používateľa na webovej stránke pri nakladaní s reklamami. Týmto spôsobom je možné merať efektivitu reklamy a prijímať vhodné optimalizačné opatrenia. IDE je uložené v prehliadačoch pod doménou doubleclick.net.
Dátum spotreby: po roku

Priezvisko: 1P_JAR
Hodnota: 2019-5-14-12
Účel použitia: Tento súbor cookie zhromažďuje štatistiky používania webových stránok a meria konverzie. Ku konverzii dochádza napríklad vtedy, keď sa používateľ stane kupujúcim. Súbor cookie sa používa aj na zobrazovanie relevantných reklám používateľom. Okrem toho môže byť súbor cookie použitý na to, aby zabránil používateľovi vidieť rovnakú reklamu viac ako raz.
Dátum spotreby: po mesiaci

Priezvisko: ANID
Hodnota: U7j1v3dZa2316795649630xgZFmiqWppRWKOr
Účel použitia: O tomto súbore cookie sa nám nepodarilo zistiť veľa informácií. V zásadách ochrany osobných údajov Google sa súbor cookie používa v súvislosti s „reklamnými súbormi cookie“, ako sú napr. Spomínajú sa napríklad „DSID“, „FLC“, „AID“, „TAID“. ANID je uložený pod doménou google.com.
Dátum spotreby: po 9 mesiacoch

Priezvisko: SÚHLAS
Hodnota: ÁNO+AT.de+20150628-20-0
Účel použitia: Súbor cookie ukladá stav súhlasu používateľa s používaním rôznych služieb Google. SÚHLAS sa tiež používa na bezpečnostné účely na kontrolu používateľov, predchádzanie podvodným prihlasovacím informáciám a ochranu údajov používateľov pred neoprávnenými útokmi.
Dátum spotreby: po 19 rokoch

Priezvisko: NID
Hodnota: 0WmuWqy231679564963zILzqV_nmt3sDXwPeM5Q
Účel použitia: NID používa Google na priraďovanie reklám k vášmu vyhľadávaniu Google. Pomocou súboru cookie si Google „pamätá“ vaše najčastejšie zadané vyhľadávacie dopyty alebo vašu predchádzajúcu interakciu s reklamami. Vždy tak dostanete reklamy šité na mieru. Súbor cookie obsahuje jedinečné ID na zhromažďovanie osobných nastavení používateľa na reklamné účely.
Dátum spotreby: po 6 mesiacoch

Priezvisko: dv
Hodnota: gEAABBCjJMXcI0dSAAAANbqc231679564963-4
Účel použitia: Po zaškrtnutí políčka „Nie som robot“ sa tento súbor cookie nastaví. Súbor cookie používa Google Analytics na personalizovanú reklamu. DV zhromažďuje informácie v anonymnej forme a ďalej sa používa na rozlišovanie používateľov.
Dátum spotreby: po 10 minútach

Anotácia: Tento zoznam nemôže tvrdiť, že je úplný, pretože skúsenosti ukázali, že spoločnosť Google znova a znova mení výber svojich súborov cookie.

Ako dlho a kde sú údaje uložené?

Vložením reCAPTCHA sa vaše údaje prenesú na server Google. Kde presne sú tieto údaje uložené, Google ani po opakovaných dotazoch neobjasnil. Bez toho, aby sme dostali potvrdenie od Google, možno predpokladať, že údaje ako interakcia myšou, čas strávený na webovej stránke alebo jazykové nastavenia na európskom alebo americkom Google servery sú uložené. IP adresa, ktorú váš prehliadač odošle spoločnosti Google, sa spravidla nezlučuje s inými údajmi Google z iných služieb Google. Ak ste však pri používaní doplnku reCAPTCHA prihlásení do svojho účtu Google, údaje sa zlúčia. Platia odlišné predpisy o ochrane údajov spoločnosti Google.

Ako môžem vymazať svoje údaje alebo zabrániť ukladaniu údajov?

Ak nechcete, aby sa akékoľvek údaje o vás a vašom správaní prenášali do spoločnosti Google, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky alebo použitím softvéru reCAPTCHA úplne odhlásiť z Googlu a vymazať všetky súbory cookie Google. V zásade sa údaje automaticky prenášajú do spoločnosti Google, akonáhle vstúpite na našu stránku. Ak chcete tieto údaje znova odstrániť, musíte kontaktovať podporu Google  https://support.google.com/?hl=de&tid=231679564963 kontaktovať.

Ak teda používate našu webovú stránku, súhlasíte s tým, že spoločnosť Google LLC a jej zástupcovia automaticky zhromažďujú, spracúvajú a používajú údaje.

Upozorňujeme, že pri používaní tohto nástroja môžu byť vaše údaje uložené a spracované aj mimo EÚ. Väčšina tretích krajín (vrátane USA) sa podľa súčasného európskeho práva na ochranu údajov nepovažuje za bezpečnú. Údaje nemožno jednoducho preniesť do nebezpečných tretích krajín, tam ich uložiť a spracovať, pokiaľ neexistujú vhodné záruky (napríklad štandardné zmluvné doložky EÚ) medzi nami a neeurópskym poskytovateľom služieb.

právny základ

Ak ste súhlasili s používaním služby Google reCAPTCHA, právnym základom pre príslušné spracovanie údajov je tento súhlas. Tento súhlas je hlasný Článok 6 odsek 1 písm. a GDPR (súhlas) právny základ pre spracúvanie osobných údajov, ku ktorému môže dôjsť pri ich zhromažďovaní službou Google reCAPTCHA.

Máme tiež oprávnený záujem používať službu Google reCAPTCHA na optimalizáciu našej online služby a zvýšenie jej bezpečnosti. Zodpovedajúcim právnym základom je Článok 6 odsek 1 písmeno f GDPR (oprávnené záujmy).

Trochu viac o reCAPTCHA sa môžete dozvedieť na stránke pre vývojárov webu Google https://developers.google.com/recaptcha/. Google sa tu venuje technickému vývoju reCAPTCHA podrobnejšie, no ani tam nenájdete presné informácie o ukladaní dát a témach súvisiacich s ochranou dát. Dobrý prehľad o základnom používaní údajov v spoločnosti Google nájdete vo vnútropodnikovom vyhlásení o ochrane údajov https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Zdroj: Vytvorené s Generátor ochrany údajov od firmenwebseiten.at

Táto stránka je chránená reCAPTCHA a Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania od spoločnosti Google.

4. Online marketing

4.1 Google Ads (Adwords) so sledovaním konverzií

Na našej webovej stránke používame reklamný komponent Google Ads (Adwords) a takzvané sledovanie konverzií. Toto je služba poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, ďalej len „Google“.

Na špecifickú inzerciu našej ponuky používame sledovanie konverzií. Ak ste udelili súhlas s týmto spracovaním, právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Právnym základom môže byť aj článok 6 odsek 1 písmeno f GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v analýze, optimalizácii a ekonomickej prevádzke našej webovej stránky.

Ak kliknete na reklamu umiestnenú spoločnosťou Google, sledovanie konverzií, ktoré používame, uloží do vášho zariadenia súbor cookie. Tieto takzvané konverzné cookies strácajú platnosť po 30 dňoch a neslúžia na vašu osobnú identifikáciu.

Ak je súbor cookie stále platný a navštívite konkrétnu stránku na našom webe, môžeme my aj Google vyhodnotiť, že ste klikli na jednu z našich reklám umiestnených na Google a že ste boli následne presmerovaní na našu webovú stránku.

Pomocou takto zhromaždených informácií pre nás Google vytvára štatistiky o návštevách našej webovej stránky. Dostávame tiež informácie o počte používateľov, ktorí klikli na našu reklamu (reklamy) a o stránkach našej webovej lokality, ktoré boli následne zobrazené. Týmto spôsobom vás však nebudeme môcť identifikovať ani my, ani tretie strany, ktoré tiež používajú Google Ads.

Inštalácii súborov cookie môžete tiež zabrániť alebo ju obmedziť vykonaním príslušných nastavení vo vašom internetovom prehliadači. Zároveň môžete kedykoľvek vymazať súbory cookie, ktoré už boli uložené. Kroky a opatrenia potrebné na to však závisia od konkrétneho internetového prehliadača, ktorý používate. Ak máte nejaké otázky, použite funkciu pomocníka alebo dokumentáciu vášho internetového prehliadača alebo kontaktujte výrobcu alebo podporu.

Google ponúka aj pod

https://services.google.com/sitestats/de.html

https://www.google.com/policies/technologies/ads/

http://www.google.de/policies/privacy/

Ďalšie informácie o tejto téme a najmä o možnostiach, ako zabrániť používaniu údajov.

Vzor vyhlásenia o ochrane údajov a Advokátska kancelária Weiß & Partner

4.2 Remarketing Google alebo komponent Google „Podobné publiká“.

Na našej webovej stránke používame funkciu remarketingu alebo „podobné cieľové skupiny“. Toto je služba poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, ďalej len „Google“.

Túto funkciu používame na umiestňovanie záujmovo orientovanej, personalizovanej reklamy na webové stránky tretích strán, ktoré sú tiež súčasťou reklamnej siete Google.

Ak ste udelili súhlas s týmto spracovaním, právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Právnym základom môže byť aj článok 6 odsek 1 písmeno f GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v analýze, optimalizácii a ekonomickej prevádzke našej webovej stránky.

Aby bolo možné túto reklamnú službu povoliť, ukladá Google pri návšteve našej webovej stránky do vášho zariadenia prostredníctvom vášho internetového prehliadača súbor cookie so sekvenciou čísel. Tento súbor cookie zaznamenáva vašu návštevu a používanie našej webovej stránky v anonymnej forme. K odovzdaniu osobných údajov však nedôjde. Ak potom navštívite webovú stránku tretej strany, ktorá tiež využíva reklamnú sieť Google, môžu sa objaviť reklamy súvisiace s našou webovou stránkou alebo našimi ponukami na nej.

Na trvalú deaktiváciu tejto funkcie ponúka Google pre najbežnejšie internetové prehliadače nasledovné

https://www.google.com/settings/ads/plugin

doplnok prehliadača.

Využívanie cookies od určitých poskytovateľov je možné využiť aj napr

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

alebo

http://www.networkadvertising.org/choices/

deaktivovaný prostredníctvom opt-out.

Prostredníctvom tzv Marketing naprieč zariadeniami Google môže tiež sledovať vaše správanie pri používaní na viacerých zariadeniach, takže sa vám môže zobrazovať prispôsobená reklama založená na záujmoch, aj keď zmeníte zariadenie. Vyžaduje si to však súhlas s prepojením histórie prehliadača s existujúcim účtom Google.

Google ponúka ďalšie informácie o Google Remarketing na

https://www.google.com/privacy/ads/

pri.

Vzor vyhlásenia o ochrane údajov a Advokátska kancelária Weiß & Partner

5. Ďalšie služby

5.1 YouTube

Na našej webovej stránke používame službu YouTube. Toto je videoportál spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, ďalej len „YouTube“.

YouTube používame v spojení s funkciou „Rozšírený režim ochrany údajov“, aby sme vám mohli zobrazovať videá. Ak ste udelili súhlas s týmto spracovaním, právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Právnym základom môže byť aj článok 6 odsek 1 písmeno f GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v zlepšovaní kvality našej webovej stránky. Podľa YouTube funkcia „Extended Data Protection Mode“ znamená, že údaje, ktoré sú podrobnejšie opísané nižšie, sa prenesú na server YouTube iba vtedy, keď skutočne spustíte video.

Bez tejto „rozšírenej ochrany údajov“ sa vytvorí spojenie so serverom YouTube v USA, len čo vstúpite na jednu z našich webových stránok, na ktorej je vložené video YouTube.

Toto pripojenie je potrebné na zobrazenie príslušného videa na našej webovej stránke prostredníctvom vášho internetového prehliadača. V priebehu toho YouTube aspoň zhromaždí a spracuje vašu IP adresu, dátum a čas a webovú stránku, ktorú ste navštívili. Taktiež sa vytvorí spojenie s reklamnou sieťou „DoubleClick“ spoločnosti Google.

Ak ste súčasne prihlásení do služby YouTube, služba YouTube priradí informácie o pripojení k vášmu účtu YouTube. Ak tomu chcete zabrániť, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky odhlásiť zo služby YouTube alebo vykonať príslušné nastavenia vo svojom používateľskom účte YouTube.

Za účelom funkčnosti a analýzy správania pri používaní YouTube trvalo ukladá súbory cookie na vašom zariadení prostredníctvom vášho internetového prehliadača. Ak s týmto spracovaním nesúhlasíte, máte možnosť zabrániť ukladaniu cookies nastavením Vášho internetového prehliadača. Viac informácií o tom nájdete v časti „Cookies“ vyššie.

Spoločnosť Google poskytuje ďalšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov, ako aj o vašich súvisiacich právach a možnostiach ochrany v nasledujúcom texte

https://policies.google.com/privacy

dostupné informácie o ochrane údajov.

Vzor vyhlásenia o ochrane údajov a Advokátska kancelária Weiß & Partner

4. Možnosti kontaktu a vaše práva

Ako dotknutá osoba máte nasledujúce práva:
• v súlade s čl.15 GDPR právo požadovať informácie o vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame, v rozsahu tam uvedenom;
• podľa čl.16 GDPR právo okamžite požadovať opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, ktoré uchovávame;
• podľa čl. 17 GDPR právo požadovať vymazanie vašich osobných údajov, ktoré uchovávame, pokiaľ nie je ďalej spracúvané
– uplatňovať právo na slobodu prejavu a informácií;
– splniť si zákonnú povinnosť;
– z dôvodov verejného záujmu resp
– uplatňovať, uplatňovať alebo obhajovať právne nároky
vyžaduje sa;
• podľa článku 18 GDPR právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, pokiaľ
– spochybňujete presnosť údajov;
– spracovanie je nezákonné, ale vy namietate proti jeho vymazaniu;
- údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov, resp
– vzniesli ste námietku proti spracovaniu v súlade s článkom 21 GDPR;
• v súlade s článkom 20 GDPR právo získať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte alebo právo požadovať ich prenos inej zodpovednej osobe;
• podľa článku 77 GDPR právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Spravidla sa môžete obrátiť na dozorný orgán vášho obvyklého bydliska alebo pracoviska alebo sídla našej spoločnosti.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zhromažďovania, spracovania alebo používania vašich osobných údajov, informácií, opravy, blokovania alebo vymazania údajov a odvolania akéhokoľvek súhlasu, ktorý ste udelili, alebo námietky proti konkrétnemu použitiu údajov, kontaktujte:

Aquadivo GmbH
Alfons-Petzold-Gasse 17/2/2
A-2345 Brunn am Gebirge
+43(0)2236/866409
dh@aquadivo.com

Právo na odstúpenie od zmluvy

V rozsahu, v akom spracúvame osobné údaje, ako je vysvetlené vyššie, na ochranu našich oprávnených záujmov, ktoré prevažujú v rámci vyváženia záujmov, môžete toto spracúvanie odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak sa spracúvanie vykonáva na účely priameho marketingu, môžete toto právo uplatniť kedykoľvek, ako je popísané vyššie. Ak sa spracúvanie vykonáva na iné účely, máte právo odstúpiť len vtedy, ak existujú dôvody vyplývajúce z vašej konkrétnej situácie.

Po uplatnení vášho práva na odstúpenie od zmluvy už nebudeme vaše osobné údaje na tieto účely spracúvať, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak je spracúvanie nevyhnutné na zriadenie, výkon alebo obranu. slúži právnym nárokom.

To neplatí, ak ide o spracovanie na účely priameho marketingu. Potom už nebudeme vaše osobné údaje na tento účel spracúvať.

Súhlas so subormi cookie so skutočným bannerom suborov cookie