Zásady ochrany osobních údajů Aquadivo GmbH

Jsme rádi, že máte zájem o naše stránky. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže vás podrobně informujeme o nakládání s vašimi údaji.

1. Přístup k datům a hostingu

Naše webové stránky můžete navštívit bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Při každém vyvolání webové stránky webový server automaticky uloží tzv. soubor protokolu serveru, který obsahuje např. název požadovaného souboru, vaši IP adresu, datum a čas hovoru, množství přenesených dat a žádajícího poskytovatele (přístupové údaje) a zdokumentuje hovor.

Tyto přístupové údaje jsou vyhodnocovány výhradně za účelem zajištění bezproblémového provozu stránek. V souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno f GDPR to slouží k ochraně našich oprávněných zájmů na správné prezentaci našich webových stránek, které jsou v rámci zvažování zájmů nadřazené. Veškeré přístupové údaje budou vymazány nejpozději do sedmi dnů po ukončení vaší návštěvy na webu.

Hostingové služby třetích stran

V rámci zpracování naším jménem poskytuje služby hostování a zobrazování webových stránek poskytovatel třetí strany. To slouží k ochraně našich nadřazených oprávněných zájmů na správné prezentaci našeho obsahu v rámci vyvažování zájmů. Veškeré údaje, které jsou shromažďovány v rámci používání této webové stránky nebo ve formulářích poskytnutých na naší webové stránce, jak je popsáno níže, jsou zpracovávány na jejích serverech. Zpracování na jiných serverech probíhá pouze v rámci zde popsaného.
Tento poskytovatel služeb se nachází v zemi Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

2. Shromažďování a používání dat pro zpracování smlouvy a při otevírání zákaznického účtu

Osobní údaje shromažďujeme, pokud nám je dobrovolně poskytnete v rámci své aplikace, když nás kontaktujete (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu) nebo při otevření zákaznického účtu. Povinná pole jsou takto označena, protože v těchto případech údaje potřebujeme pro zpracování smlouvy nebo pro zpracování vašeho kontaktu nebo otevření zákaznického účtu a bez jejich poskytnutí nemůžete dokončit objednávku a/nebo otevřít účet nebo odeslat kontakt. Které údaje se shromažďují, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů.

Údaje, které nám poskytnete, používáme v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR pro zpracování smlouvy a vašich dotazů. Po dokončení smlouvy nebo vymazání vašeho zákaznického účtu budou vaše údaje omezeny pro další zpracování a vymazány po uplynutí lhůt pro uchování podle daňového a obchodního práva, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů nebo si vyhrazujeme právo na používání údajů nad rámec tohoto práva, které je zákonem zakázáno, je povoleno a o kterém vás budeme informovat v tomto prohlášení. Smazání vašeho zákaznického účtu je možné kdykoli a lze jej provést buď zasláním zprávy na níže popsanou možnost kontaktu, nebo pomocí funkce k tomu určené v zákaznickém účtu.

Která data stát se zaznamenané?

V rámci našeho procesu podávání žádostí shromažďujeme informace požadované pro obchodní transakce. Proto se shromažďují a zpracovávají následující údaje aplikace:

 • Příjmení
 • Jméno společnosti
 • pozice
 • UID číslo
 • země
 • Webové stránky – doména
 • Poštovní směrovací číslo
 • Umístění
 • ulice
 • číslo domu
 • telefonní číslo
 • Emailová adresa
 • živnostenský list

Registrací souhlasíte s tím, že budete kontaktováni a informováni písemně a/nebo telefonicky v rámci procesu přihlašování. Vezměte prosím na vědomí, že vaše údaje nebudou uloženy anonymně, ale budou přístupné zaměstnancům společnosti Aquadivo, kteří jsou relevantní pro proces podávání žádostí. Tato ustanovení platí i pro náš kontaktní formulář.

3. Soubory cookie a webová analýza

Abychom zatraktivnili návštěvu našich webových stránek a umožnili používání některých funkcí, zobrazení vhodných produktů nebo pro průzkum trhu, používáme na různých stránkách tzv. cookies. To slouží k ochraně našich nadřazených oprávněných zájmů na optimalizované prezentaci naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Cookies jsou malé textové soubory, které se automaticky ukládají do vašeho koncového zařízení.

Některé soubory cookie, které používáme, jsou smazány po ukončení relace prohlížeče, tj. po zavření prohlížeče (takzvané soubory cookie relace). Jiné soubory cookie zůstávají na vašem koncovém zařízení a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě (trvalé soubory cookie). Dobu uložení můžete vidět v přehledu v nastavení cookies vašeho webového prohlížeče. Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli o nastavení cookies informováni a individuálně se rozhodli, zda je přijmete nebo pro určité případy nebo obecně vyloučíte přijímání cookies. Každý prohlížeč se liší způsobem, jakým spravuje nastavení souborů cookie. To je popsáno v nabídce nápovědy každého prohlížeče, která vysvětluje, jak můžete změnit nastavení souborů cookie.

Ke správě souborů cookie a podobných používaných technologií (sledovací pixely, webové majáky atd.) a k poskytování souhlasu v tomto ohledu používáme nástroj pro souhlas „Real Cookie Banner“. Podrobnosti o tom, jak "Real Cookie Banner" funguje, najdete na https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/.
Právním základem pro zpracování osobních údajů v této souvislosti je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je správa cookies a podobných používaných technologií a příslušné souhlasy.

Poskytnutí osobních údajů není smluvně vyžadováno ani nezbytné pro uzavření smlouvy. Osobní údaje nemáte povinnost poskytnout. Pokud osobní údaje neposkytnete, nemůžeme vaše souhlasy spravovat.

Ty lze nalézt pro příslušné prohlížeče pod následujícími odkazy:
Internet Explorer™: https://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Chrome™: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=cs&answer=95647
Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-allow-and-reject
Opera™: https://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Pokud nebudou cookies akceptovány, může být funkce našich webových stránek omezena.

Použití Google Analytics 4 pro analýzu webu

Pokud jste udělili souhlas, bude na tomto webu používán Google Analytics 4, služba webové analýzy od společnosti Google LLC. Odpovědným orgánem za uživatele v EU/EHP a Švýcarsku je Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“).

Druh a účel zpracování
Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analýzu vašeho používání našich webových stránek. Informace shromážděné pomocí souborů cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.

Používáme funkci User ID. User ID nám umožňuje přiřadit jedinečné, trvalé ID jedné nebo více relacím (a aktivitám v rámci těchto relací) a analyzovat chování uživatelů napříč zařízeními.

V Google Analytics 4 je ve výchozím nastavení povolena anonymizace IP adresy. Z důvodu anonymizace IP bude vaše IP adresa společností Google zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Podle společnosti Google nebude IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics sloučena s jinými údaji Google.
Během návštěvy webových stránek se zaznamenává vaše uživatelské chování ve formě „událostí“. Události mohou být:

 • Zobrazení stránky
 • První návštěva webu
 • Začátek relace
 • Navštívené webové stránky
 • Vaše „cesta kliknutí“, interakce s webem
 • Posouvá (když uživatel posune na konec stránky (90%))
 • Kliknutí na externí odkazy
 • interní vyhledávací dotazy
 • Interakce s videi
 • Soubory ke stažení
 • zobrazené/kliknuté reklamy
 • Nastavení jazyka

Zaznamenává také:

 • Vaše přibližná poloha (region)
 • Datum a čas návštěvy
 • Vaše IP adresa (ve zkrácené podobě)
 • technické informace o vašem prohlížeči a zařízeních, která používáte (např. nastavení jazyka, rozlišení obrazovky)
 • Váš poskytovatel internetu
 • adresa URL odkazujícího zdroje (přes který web/reklamní médium jste na tento web přišli)

Účely zpracování
Jménem provozovatele tohoto webu použije Google tyto informace k vytvoření vašich pseudonymů  Vyhodnoťte používání webu a sestavujte zprávy o aktivitě webu. Zprávy poskytované službou Google Analytics se používají k analýze výkonu našich webových stránek a úspěšnosti našich marketingových kampaní.

Příjemce
Příjemci dat jsou/mohou být

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (jako zpracovatel podle čl. 28 GDPR)
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
 • Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Převod do třetí země
Evropská komise přijala své rozhodnutí o přiměřenosti pro USA 10. července 2023. Google LLC je certifikován podle rámce ochrany osobních údajů mezi EU a USA. Vzhledem k tomu, že servery Google jsou distribuovány po celém světě a nelze zcela vyloučit přenos do třetích zemí (například do Singapuru), máme toto také s poskytovatelem Standardní smluvní doložky EU dokončeno.

Doba skladování
Údaje, které odesíláme a propojujeme se soubory cookie, se po 2 měsících automaticky vymažou. Maximální životnost souborů cookie Google Analytics jsou 2 roky. K vymazání údajů, jejichž doba uchování byla dosažena, dochází automaticky jednou měsíčně.

právní základ
Právním základem pro toto zpracování údajů je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 věta 1 TTDSG.

odvolání
Svůj souhlas můžete s budoucí platností kdykoli odvolat kliknutím zde Nastavení souborů cookie Zavolejte a změňte svůj výběr tam. Zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání zůstává nedotčena.

Ukládání souborů cookie můžete také od počátku zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče. Pokud však nakonfigurujete svůj prohlížeč tak, aby odmítal všechny soubory cookie, funkce na této a dalších webových stránkách mohou být omezeny. Můžete také zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů společností Google

A. Neudělujte souhlas s nastavením cookie resp
b. doplněk prohlížeče pro deaktivaci Google Analytics TADY stáhnout a nainstalovat.

Další informace o podmínkách používání Google Analytics a ochraně údajů u společnosti Google naleznete na adrese https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ a pod https://policies.google.com/?hl=de.

Správce značek Google

Používáme službu Google Tag Manager od společnosti Google. „Google“ je skupina společností a skládá se ze společností Google Ireland Ltd. (poskytovatel služeb), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko a také Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a další přidružené společnosti Google LLC.

Převod do třetí země
Evropská komise přijala své rozhodnutí o přiměřenosti pro USA 10. července 2023. Google LLC je certifikován podle rámce ochrany osobních údajů mezi EU a USA. Vzhledem k tomu, že servery Google jsou distribuovány po celém světě a nelze zcela vyloučit přenos do třetích zemí (například do Singapuru), máme toto také s poskytovatelem Standardní smluvní doložky EU dokončeno.

Google Tag Manager je pomocná služba a zpracovává osobní údaje pouze pro technicky nezbytné účely. Správce značek Google zajišťuje načítání dalších komponent, které zase mohou shromažďovat data. Správce značek Google k těmto údajům nemá přístup. 

Další informace o Správci značek Google naleznete v Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google. 

Vezměte prosím na vědomí, že kvůli americkým zákonům, jako je Cloud Act, mohou mít americké úřady, jako jsou tajné služby, přístup k osobním údajům, které jsou při integraci této služby nutně založeny na internetovém protokolu (TCP) lze vyměnit se společností Google.

Co je reCAPTCHA?

Naším primárním cílem je zabezpečit a chránit naše webové stránky pro vás i pro nás tím nejlepším možným způsobem. Abychom to zajistili, používáme Google reCAPTCHA od společnosti Google Inc. Společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irsko) je odpovědná za všechny služby Google v Evropě. Pomocí reCAPTCHA můžeme určit, zda jste skutečně skutečná lidská bytost a ne robot nebo jiný spamový software.

Spam chápeme jako jakékoli nežádoucí informace, které jsou nám zasílány elektronicky, nevyžádané. S klasickými CAPTCHAS jste většinou museli řešit textové nebo obrázkové hádanky, abyste je zkontrolovali. S reCAPTCHA od Googlu vás s podobnými hádankami většinou nemusíme otravovat. Ve většině případů postačí, když jednoduše zaškrtnete políčko a potvrdíte, že nejste bot. S novou verzí Invisible reCAPTCHA nemusíte ani zaškrtávat políčko. Jak to přesně funguje a především jaké údaje se k tomu používají, se dozvíte v rámci tohoto prohlášení o ochraně údajů.

reCAPTCHA je bezplatná služba captcha poskytovaná společností Google, která chrání webové stránky před spamovým softwarem a zneužitím ze strany jiných než lidských návštěvníků. Nejčastěji se tato služba využívá při vyplňování formulářů na internetu. Služba captcha je typ automatického Turingova testu, který má zajistit, že akci na internetu provádí člověk, nikoli robot. V klasickém Turingově testu (pojmenovaném podle počítačového vědce Alana Turinga) člověk určuje rozdíl mezi botem a člověkem. V případě captchas se o to stará také počítač nebo softwarový program. Klasické captcha pracují s malými úkoly, které jsou snadno řešitelné pro člověka, ale pro stroje představují značné potíže.

S reCAPTCHA již nemusíte aktivně řešit hádanky. Nástroj využívá moderní rizikové techniky k odlišení lidí od robotů. Zde stačí zaškrtnout textové pole „Nejsem robot“ nebo s Invisible reCAPTCHA i to již není nutné. S reCAPTCHA je prvek JavaScriptu integrován do zdrojového textu a poté nástroj běží na pozadí a analyzuje vaše uživatelské chování. Software z těchto uživatelských akcí vypočítá takzvané Captcha skóre. Google používá toto skóre k výpočtu pravděpodobnosti, že jste člověk, než vstoupíte do Captcha. ReCAPTCHA nebo Captchas obecně se používají vždy, když by roboti mohli manipulovat nebo zneužít určité akce (jako jsou registrace, průzkumy atd.).

Proč na našem webu používáme reCAPTCHA?

Na našich stránkách chceme přivítat pouze lidi z masa a kostí. Roboti nebo spamový software všeho druhu mohou bezpečně zůstat doma. Proto děláme vše pro to, abychom se ochránili a nabídli vám co nejlepší uživatelskou zkušenost. Z tohoto důvodu používáme Google reCAPTCHA od společnosti Google. Můžeme si tedy být docela jisti, že zůstaneme webem „bez botů“. Pomocí reCAPTCHA se údaje přenášejí do společnosti Google, aby bylo možné určit, zda jste skutečně lidská bytost. reCAPTCHA tedy slouží k zajištění bezpečnosti našeho webu a následně i vaší bezpečnosti. Například bez reCAPTCHA by se mohlo stát, že bot během registrace zaregistruje co nejvíce e-mailových adres, aby pak „spamoval“ fóra nebo blogy s nežádoucím reklamním obsahem. S reCAPTCHA se můžeme takovým útokům botů vyhnout.

Jaká data ukládá reCAPTCHA?

reCAPTCHA shromažďuje osobní údaje od uživatelů, abychom zjistili, zda akce na našem webu skutečně pocházejí od lidí. IP adresa a další údaje, které Google potřebuje pro službu reCAPTCHA, mohou být tedy zaslány Googlu. IP adresy se v rámci členských států EU nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru téměř vždy zkracují, než data skončí na serveru v USA. IP adresa není kombinována s jinými daty od Google, pokud nejste přihlášeni pomocí svého účtu Google při používání reCAPTCHA. Nejprve algoritmus reCAPTCHA zkontroluje, zda jsou ve vašem prohlížeči již umístěny soubory cookie Google z jiných služeb Google (YouTube, Gmail atd.). Poté reCAPTCHA nastaví další cookie ve vašem prohlížeči a zachytí snímek okna vašeho prohlížeče.

Následující seznam shromážděných údajů o prohlížeči a uživatelích si nečiní nárok na úplnost. Jde spíše o příklady údajů, které, pokud je nám známo, zpracovává Google.

 • Referrer URL (adresa stránky, ze které návštěvník přišel)
 • IP adresa (např. 256.123.123.1)
 • Informace o operačním systému (software, který umožňuje provoz vašeho počítače. Známé operační systémy jsou Windows, Mac OS X nebo Linux)
 • Cookies (malé textové soubory, které ukládají data ve vašem prohlížeči)
 • Chování myši a klávesnice (ukládá se každá akce, kterou provedete pomocí myši nebo klávesnice)
 • Nastavení data a jazyka (který jazyk nebo datum, které jste přednastavili v počítači, se uloží)
 • Všechny objekty JavaScript (JavaScript je programovací jazyk, který umožňuje webovým stránkám přizpůsobit se uživateli. Objekty JavaScript mohou shromažďovat všechny druhy dat pod jedním jménem)
 • Rozlišení obrazovky (ukazuje, z kolika pixelů se skládá zobrazení obrázku)

Je nesporné, že Google tato data používá a analyzuje ještě předtím, než kliknete na zaškrtnutí „Nejsem robot“. U verze Invisible reCAPTCHA nemusíte políčko ani zaškrtávat a celý proces rozpoznávání běží na pozadí. Google vám podrobně nesděluje, kolik a jaká data Google ukládá.

 

Soubory cookie z reCAPTCHA

ReCAPTCHA používá následující soubory cookie: Zde odkazujeme na demo verzi reCAPTCHA od společnosti Google níže https://www.google.com/recaptcha/api2/demo. Všechny tyto soubory cookie vyžadují pro účely sledování jedinečný identifikátor. Zde je seznam souborů cookie nastavených službou Google reCAPTCHA v demo verzi:

Příjmení: IDE
Hodnota: WqTUmlnmv_qXyi_DGNPLESKnRNrpgXoy1K-pAZtAkMbHI-231679564963-8
Účel použití: Tento soubor cookie nastavuje společnost DoubleClick (rovněž patří společnosti Google) za účelem registrace a hlášení akcí uživatele na webu při nakládání s reklamami. Tímto způsobem lze měřit účinnost reklamy a přijímat vhodná optimalizační opatření. IDE je uloženo v prohlížečích pod doménou doubleclick.net.
Datum vypršení platnosti: po roce

Příjmení: 1P_JAR
Hodnota: 2019-5-14-12
Účel použití: Tento soubor cookie shromažďuje statistiky používání webových stránek a měří konverze. Ke konverzi dochází například tehdy, když se uživatel stane kupujícím. Soubor cookie se také používá k zobrazování relevantních reklam uživatelům. Kromě toho lze cookie použít k tomu, aby uživatel nemohl vidět stejnou reklamu více než jednou.
Datum vypršení platnosti: po měsíci

Příjmení: ANID
Hodnota: U7j1v3dZa2316795649630xgZFmiqWppRWKOr
Účel použití: O tomto cookie se nám nepodařilo zjistit mnoho informací. V zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google se soubor cookie používá v souvislosti s „reklamními soubory cookie“, jako jsou např. Například jsou zmíněny „DSID“, „FLC“, „AID“, „TAID“. ANID je uložen pod doménou google.com.
Datum vypršení platnosti: po 9 měsících

Příjmení: SOUHLAS
Hodnota: ANO+AT.de+20150628-20-0
Účel použití: Soubor cookie ukládá stav souhlasu uživatele s používáním různých služeb Google. CONSENT se také používá pro bezpečnostní účely k prověřování uživatelů, prevenci podvodných přihlašovacích údajů a ochraně uživatelských dat před neoprávněnými útoky.
Datum vypršení platnosti: po 19 letech

Příjmení: NID
Hodnota: 0WmuWqy231679564963zILzqV_nmt3sDXwPeM5Q
Účel použití: NID používá Google k přiřazování reklam k vašemu vyhledávání Google. Pomocí cookie si Google „pamatuje“ vaše nejčastěji zadávané vyhledávací dotazy nebo vaši předchozí interakci s reklamami. Vždy tak dostanete reklamy šité na míru. Soubor cookie obsahuje jedinečné ID pro shromažďování osobních nastavení uživatele pro reklamní účely.
Datum vypršení platnosti: po 6 měsících

Příjmení: dv
Hodnota: gEAABBCjJMXcI0dSAAAANbqc231679564963-4
Účel použití: Jakmile zaškrtnete políčko „Nejsem robot“, bude tento soubor cookie nastaven. Soubor cookie používá Google Analytics pro personalizovanou reklamu. DV shromažďuje informace v anonymní podobě a dále se používá k rozlišení uživatelů.
Datum vypršení platnosti: po 10 minutách

Anotace: Tento seznam nemůže tvrdit, že je úplný, protože zkušenost ukazuje, že Google znovu a znovu mění výběr svých souborů cookie.

Jak dlouho a kde jsou data uložena?

Vložením reCAPTCHA budou vaše data přenesena na server Google. Kde přesně jsou tato data uložena, Google ani po opakovaných dotazech neobjasňuje. Bez potvrzení od Google lze předpokládat, že údaje jako interakce s myší, čas strávený na webu nebo jazyková nastavení na evropském nebo americkém Googlu servery jsou uloženy. IP adresa, kterou váš prohlížeč předává společnosti Google, se obecně neslučuje s jinými daty Google z jiných služeb Google. Pokud jste však přihlášeni ke svému účtu Google při používání pluginu reCAPTCHA, data budou sloučena. Platí odchylná nařízení o ochraně dat společnosti Google.

Jak mohu smazat svá data nebo zabránit ukládání dat?

Pokud si nepřejete, aby se jakékoli údaje o vás a vašem chování přenášely do společnosti Google, musíte se před návštěvou našich webových stránek nebo použitím softwaru reCAPTCHA zcela odhlásit z Googlu a vymazat všechny soubory cookie Google. V zásadě se údaje automaticky předávají společnosti Google, jakmile vstoupíte na naše stránky. Chcete-li tato data znovu smazat, musíte kontaktovat podporu Google  https://support.google.com/?hl=de&tid=231679564963 kontaktovat.

Pokud tedy používáte naše webové stránky, souhlasíte s tím, že společnost Google LLC a její zástupci automaticky shromažďují, zpracovávají a používají údaje.

Vezměte prosím na vědomí, že při používání tohoto nástroje mohou být vaše údaje ukládány a zpracovávány také mimo EU. Většina třetích zemí (včetně USA) není podle současného evropského práva na ochranu údajů považována za bezpečnou. Údaje nelze jednoduše přenášet do nebezpečných třetích zemí, tam je uchovávat a zpracovávat, pokud mezi námi a neevropským poskytovatelem služeb neexistují vhodné záruky (jako jsou standardní smluvní doložky EU).

právní základ

Pokud jste souhlasili s používáním služby Google reCAPTCHA, právním základem pro odpovídající zpracování údajů je tento souhlas. Tento souhlas je hlasitý čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (souhlas) právní základ pro zpracování osobních údajů, jak k němu může dojít, když je shromažďuje Google reCAPTCHA.

Máme také oprávněný zájem používat Google reCAPTCHA k optimalizaci naší online služby a zvýšení její bezpečnosti. Odpovídající právní základ pro to je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (oprávněné zájmy).

Trochu více o reCAPTCHA se můžete dozvědět na stránce pro vývojáře webu Google https://developers.google.com/recaptcha/. Google se zde podrobněji věnuje technickému vývoji reCAPTCHA, ale ani zde nenajdete přesné informace o ukládání dat a tématech souvisejících s ochranou dat. Dobrý přehled o základním využití dat ve společnosti Google naleznete v interním prohlášení o ochraně dat https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Zdroj: Vytvořeno s Generátor ochrany dat z firmenwebseiten.at

Tato stránka je chráněna reCAPTCHA a Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky použití od Googlu.

4. Online marketing

4.1 Google Ads (Adwords) se sledováním konverzí

Na našem webu používáme reklamní složku Google Ads (Adwords) a tzv. sledování konverzí. Toto je služba poskytovaná společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, dále jen „Google“.

Ke konkrétní inzerci naší nabídky používáme sledování konverzí. Pokud jste udělili souhlas s tímto zpracováním, právním základem je článek 6 (1) (a) GDPR. Právním základem může být i čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v analýze, optimalizaci a ekonomickém provozu našich webových stránek.

Pokud kliknete na reklamu umístěnou společností Google, námi používané sledování konverzí uloží do vašeho zařízení soubor cookie. Tyto takzvané konverzní soubory cookie ztrácejí platnost po 30 dnech a neslouží k vaší osobní identifikaci.

Pokud je soubor cookie stále platný a navštívíte konkrétní stránku na našem webu, můžeme my i Google vyhodnotit, že jste klikli na jednu z našich reklam umístěných na Googlu a že jste byli poté přesměrováni na naše webové stránky.

Pomocí takto shromážděných informací pro nás Google vytváří statistiky o návštěvách našich webových stránek. Dostáváme také informace o počtu uživatelů, kteří klikli na naši reklamu (reklamy), a o stránkách našeho webu, které byly následně navštíveny. My ani třetí strany, které také používají Google Ads, vás však tímto způsobem nebudeme moci identifikovat.

Instalaci souborů cookie můžete také zabránit nebo omezit příslušným nastavením ve svém internetovém prohlížeči. Zároveň můžete kdykoli smazat již uložené soubory cookie. Kroky a opatření k tomu potřebná však závisí na konkrétním internetovém prohlížeči, který používáte. Máte-li jakékoli dotazy, použijte funkci nápovědy nebo dokumentaci vašeho internetového prohlížeče nebo kontaktujte výrobce či podporu.

Google také nabízí pod

https://services.google.com/sitestats/de.html

https://www.google.com/policies/technologies/ads/

http://www.google.de/policies/privacy/

Další informace k tomuto tématu a zejména o možnostech, jak zabránit použití dat.

Vzor prohlášení o ochraně údajů a Advokátní kancelář Weiß & Partner

4.2 Remarketing Google nebo součást Google „Podobné segmenty publika“.

Na našich webových stránkách používáme funkci remarketingu nebo „podobné cílové skupiny“. Toto je služba poskytovaná společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, dále jen „Google“.

Tuto funkci používáme k umístění zájmově orientované, personalizované reklamy na webové stránky třetích stran, které se také účastní reklamní sítě Google.

Pokud jste udělili souhlas s tímto zpracováním, právním základem je článek 6 (1) (a) GDPR. Právním základem může být i čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v analýze, optimalizaci a ekonomickém provozu našich webových stránek.

Aby bylo možné tuto reklamní službu povolit, ukládá Google při návštěvě našich webových stránek do vašeho zařízení prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče soubor cookie s posloupností čísel. Tento soubor cookie zaznamenává jak vaši návštěvu, tak používání našich webových stránek v anonymní podobě. Osobní údaje však nebudou předány. Pokud poté navštívíte webovou stránku třetí strany, která rovněž využívá reklamní síť Google, mohou se objevit reklamy související s našimi webovými stránkami nebo našimi nabídkami tam.

Pro trvalou deaktivaci této funkce nabízí Google pro nejběžnější internetové prohlížeče následující

https://www.google.com/settings/ads/plugin

plugin prohlížeče.

Využít lze např. také cookies od určitých poskytovatelů

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

nebo

http://www.networkadvertising.org/choices/

deaktivován prostřednictvím opt-out.

Prostřednictvím tzv Marketing napříč zařízeními Google může také sledovat vaše chování při používání na více zařízeních, takže vám může být zobrazována personalizovaná reklama založená na zájmech, i když změníte zařízení. To však vyžaduje, abyste souhlasili s propojením historie prohlížeče s vaším stávajícím účtem Google.

Google nabízí další informace o Google Remarketing na

https://www.google.com/privacy/ads/

na.

Vzor prohlášení o ochraně údajů a Advokátní kancelář Weiß & Partner

5. Další služby

5.1 YouTube

Na našem webu používáme YouTube. Toto je videoportál společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, dále jen „YouTube“.

YouTube používáme ve spojení s funkcí „Rozšířený režim ochrany dat“, abychom vám mohli zobrazovat videa. Pokud jste udělili souhlas s tímto zpracováním, právním základem je článek 6 (1) (a) GDPR. Právním základem může být i čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve zlepšování kvality našich webových stránek. Podle YouTube funkce „Extended Data Protection Mode“ znamená, že níže podrobně popsaná data jsou přenášena na server YouTube pouze tehdy, když video skutečně spustíte.

Bez této „rozšířené ochrany dat“ bude navázáno spojení se serverem YouTube v USA, jakmile vstoupíte na některou z našich webových stránek, na které je vloženo video YouTube.

Toto připojení je nutné k tomu, aby bylo možné zobrazit příslušné video na našich webových stránkách prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče. Během toho YouTube shromáždí a zpracuje alespoň vaši IP adresu, datum a čas a webovou stránku, kterou jste navštívili. Je také navázáno spojení s reklamní sítí Google „DoubleClick“.

Pokud jste současně přihlášeni na YouTube, YouTube přiřadí informace o připojení k vašemu účtu YouTube. Pokud tomu chcete zabránit, musíte se před návštěvou našich webových stránek buď odhlásit z YouTube, nebo provést příslušná nastavení ve svém uživatelském účtu YouTube.

Pro účely funkčnosti a analýzy chování při používání YouTube trvale ukládá soubory cookie do vašeho zařízení prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče. Pokud s tímto zpracováním nesouhlasíte, máte možnost ukládání cookies zabránit nastavením svého internetového prohlížeče. Více informací o tomto naleznete v části „Cookies“ výše.

Společnost Google dále poskytuje další informace o shromažďování a používání údajů a také o vašich souvisejících právech a možnostech ochrany

https://policies.google.com/privacy

dostupné informace o ochraně dat.

Vzor prohlášení o ochraně údajů a Advokátní kancelář Weiß & Partner

4. Možnosti kontaktu a vaše práva

Jako subjekt údajů máte následující práva:
• v souladu s čl. 15 GDPR právo požadovat informace o námi zpracovávaných osobních údajích v rozsahu tam uvedeném;
• podle čl. 16 GDPR právo okamžitě požadovat opravu námi uložených nesprávných nebo neúplných osobních údajů;
• podle čl. 17 GDPR právo požadovat vymazání vašich osobních údajů, které ukládáme, pokud nebude dále zpracováváno
– uplatňovat právo na svobodu projevu a informací;
– splnit zákonnou povinnost;
– z důvodů veřejného zájmu popř
– uplatňovat, vykonávat nebo obhajovat právní nároky
je požadováno;
• podle čl. 18 GDPR právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud
– zpochybňujete přesnost údajů;
– zpracování je nezákonné, ale nesouhlasíte s jeho vymazáním;
- údaje již nepotřebujeme, ale potřebujete je vy k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo
– vznesli jste námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 GDPR;
• v souladu s čl. 20 GDPR právo obdržet své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požadovat jejich předání jiné odpovědné osobě;
• podle čl. 77 GDPR právo podat stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový úřad v místě vašeho obvyklého bydliště nebo zaměstnání nebo na sídlo naší společnosti.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů, informací, opravy, blokování nebo vymazání údajů a odvolání jakéhokoli souhlasu, který jste případně udělili, nebo námitku proti konkrétnímu použití údajů, kontaktujte:

Aquadivo GmbH
Alfons-Petzold-Gasse 17/2/2
A-2345 Brunn am Gebirge
+43(0)2236/866409
dh@aquadivo.com

Právo na odstoupení od smlouvy

V rozsahu, ve kterém zpracováváme osobní údaje, jak je vysvětleno výše, za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, které převažují v rámci vyvažování zájmů, můžete toto zpracování odvolat s účinností do budoucna. Pokud je zpracování prováděno pro účely přímého marketingu, můžete toto právo uplatnit kdykoli, jak je popsáno výše. Pokud je zpracování prováděno pro jiné účely, máte právo odstoupit pouze v případě, že existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace.

Po uplatnění vašeho práva na odstoupení od smlouvy již nebudeme vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud je zpracování nezbytné pro založení, výkon nebo obranu ze slouží právním nárokům.

To neplatí, pokud je zpracování pro účely přímého marketingu. Poté již nebudeme vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

Souhlas se soubory cookie se skutečným bannerem cookie